ดู Resume (คลิกที่หน้าของผมเลย)

ดู Resume  (คลิกที่หน้าของผมเลย)
นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม

ดู Resume ของผม (คลิกที่ภาพผมได้เลยครับ)

"จากที่ผมลุยเป็น Entreprenuer แบบโชกเลือด ไฉนกลับมาเป็นนักวิจัย และนักลงทุนแนว Value ได้ --- นี่แหละครับชีวิต มันไม่มีอะไรแน่นอน ผมว่า ถ้าเราทำสิ่งที่เรามีความสุข แล้วมันมีประโยชน์ (ยิ่งถ้ามีประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างได้ --"ก็ยิ่งดี"...เพราะยิ่งให้ เราก็ยิ่งได้)-- แค่นี้ชีวิตก็คุ้มแล้ว!!"